Susan N, formatrice et coach professionnelle.

« Le style de coa­ching de Sylvie est intui­tif, « orga­nique » et pers­pi­cace. Elle aide à explo­rer, à com­prendre et à créer des per­cées pour sur­mon­ter les obs­tacles poten­tiels. Sylvie-Nuria a une grande qua­li­té de pré­sence. Ses ques­tions sont sti­mu­lantes, enga­geantes et ins­pi­rantes. Elle démontre la puis­sance des méta­phores et s’appuie magni­fi­que­ment sur les sen­sa­tions et sur les émo­tions pour sou­te­nir les prises de conscience. »

Susan N, for­ma­trice et coach pro­fes­sion­nelle.

Conférences

Iamque lituis cla­dium concre­pan­ti­bus inter­na­rum non celate ut antea tur­bi­dum sae­vie­bat inge­nium a veri consi­de­ra­tione detor­tum et nul­lo inpo­si­to­rum vel conpo­si­to­rum fidem sol­lem­ni­ter inqui­rente nec dis­cer­nente a socie­tate noxio­rum insontes velut extur­ba­tum e iudi­ciis fas omne dis­ces­sit, et cau­sa­rum legi­ti­ma silente defen­sione car­ni­fex rapi­na­rum seques­ter et obduc­tio capi­tum et bono­rum ubique mul­ta­tio ver­sa­ba­tur per orien­tales pro­vin­cias, quas recen­sere puto nunc opor­tu­num absque Mesopotamia diges­ta, cum bel­la Parthica dice­ren­tur, et Aegypto, quam neces­sa­rio aliud reie­ci ad tem­pus.

Mes formations

Quid enim tam absur­dum quam delec­ta­ri mul­tis inani­mis rebus, ut honore, ut glo­ria, ut aedi­fi­cio, ut ves­ti­tu cultuque cor­po­ris, ani­mante vir­tute prae­di­to, eo qui vel amare vel, ut ita dicam, reda­mare pos­sit, non admo­dum delec­ta­ri ? Nihil est enim remu­ne­ra­tione bene­vo­len­tiae, nihil vicis­si­tu­dine stu­dio­rum offi­cio­rumque iucun­dius.

Prochain séminaire

Ego vero sic intel­le­go, Patres conscrip­ti, nos hoc tem­pore in pro­vin­ciis decer­nen­dis per­pe­tuae pacis habere opor­tere ratio­nem. Nam quis hoc non sen­tit omnia alia esse nobis vacua ab omni per­icu­lo atque etiam sus­pi­cione bel­li ?